Press "Enter" to skip to content

Tổng quan thị trường chứng khoán ngày 27-02-2023

Tổng quan thị trường chứng khoán ngày 27-02-2023: Các chỉ báo thị trường, hiệu suất giao dịch nhiều nhất, Top cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất và Top ngành – cổ phiếu khối ngoại mua/bán ròng nhiều nhất.

hiệu suất giao dịch nhiều NHẤT

Tăng/Giảm mạnh 1 trong 14 ngày qua:

PLC, PVS, PVD, AAA, BID, VCB, FPT, GEX, VPB, PLX, TPB

Mã CKNgành% Tăng
PLCHóa chất27.6%
PVSPhân phối dầu khí10.3%
PVDPhân phối dầu khí8.5%
AAAHóa chất6.1%
BIDNgân hàng1%
VCBNgân hàng0.9%
FPTPhần mềm-0.5%
Top 10 Tăng Mạnh 1
Cổ CKNgành% Giảm
GEXHàng tiêu khiển-15.4%
VPBNgân hàng-5.3%
PLXSản xuất dầu khí-5%
TPBNgân hàng-4.7%
Top 10 Giảm Mạnh 1

Tăng/giảm mạnh 1 trong tuần qua:

PLC, GEX, VPB, PVD, BID, PLX, TPB, PVS, FPT, AAA, VCB

Mã CKNgành% Tăng
PLCHóa chất1.9%
Top 10 Tăng Mạnh 1
Mã CKNgành% Giảm
GEXHàng tiêu khiển-15.1%
VPBNgân hàng-7.1%
PVDPhân phối dầu khí-6.7%
BIDNgân hàng-6.3%
PLXSản xuất dầu khí-6%
TPBNgân hàng-5.5%
PVSPhân phối dầu khí-4.1%
FPTPhần mềm-3%
AAAHóa chất-2%
VCBNgân hàng-1.1%
Top 10 Giảm Mạnh 1

chỉ báo thị trường

  • Tỷ lệ cô phiếu trên MA 50: Ngày 27/02/2023 (39.5%), Ngày 24/02/2023 (44.2%)
  • Tỷ lệ cô phiếu trên MA 200: Ngày 27/02/2023 (20.9%), Ngày 24/02/2023 (19.1%)
  • Tỷ lệ cô phiếu giá tăng cao hơn vùng hiện tại: Ngày 27/02/2023 (2.3%), Ngày 24/02/2023 (1.4%)
  • Tỷ lệ cô phiếu giá giảm thấp hơn vùng hiện tại: Ngày 27/02/2023 (39.5%), Ngày 24/02/2023 (3.7%)

top cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất TT

HPG, STB, HSG, SSI, VND, VHM, HCM, VPB, PVS, DXG

Mã CKGiá% Thay đổiGTGD (Tỷ)
HPG20.10-3.4%629
STB23.60-2.9%316
HSG14.40-5.3%296
SSI18.25-3.9%271
VND13.40-4.3%248
VHM40.90-0.2%218
HCM22.75-5.2%180
VPB17.00-0.9%175
PVS25.700.4%165
DXG9.81-5.2%163
Top 10 Cổ phiếu

top ngành có thanh khoản tốt nhất TT

Ngành% Thay đổiGTGD (Tỷ)
Đầu tư BĐS & DV-1.51754
Ngân hàng-1.41340
Kim loại công nghiệp-3.31100
Chứng khoán-3.81076
Xây dựng & VLXD-0.9699
SX thực phẩm-2.3519
Hóa chất-1.9317
Phân phối dầu khí0.4289
Top 8 ngành có thanh khoản lớn 1

Top ngành có nước ngoài mua/bán ròng nhiều nhất tt

NgànhNN Mua (Tỷ)NN Bán (Tỷ)
Điện26
Phân phối dầu khí12
SX thực phẩm3
Xây dựng & VLXD2
Đầu tư BĐS & DV-187
Ngân hàng-131
Chứng khoán-113
Ga, nước & DV khác-18
Top 8 ngành NN mua/bán ròng

top 5 cổ phiếu NN mua ròng

VNM, POW, PVD, BMP, PHR

Mã CKGiá% Thay đổiMua (Tỷ)
VNM75.200.7%35
POW12.000%21
PVD21.001.0%11
BMP59.80-1.8%9
PHR40.50-0.1%8

top 5 cổ phiếu nn bán ròng

VHM, SSI, STB, DXG, MSN

Mã CKGiá% Thay đổiBán (Tỷ)
VHM40.90-0.2%78
SSI18.25-3.9%74
STB23.60-2.9%71
DXG9.81-5.2%52
MSN79.90-7.0%27

               Là người đầu tiên bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *