Press "Enter" to skip to content
Tổng quan thị trường chứng khoán ngày 20-09-2023

Tổng quan thị trường chứng khoán ngày 20-09-2023

Tổng quan thị trường chứng khoán ngày 20-09-2023: Các chỉ báo thị trường, hiệu suất giao dịch nhiều nhất, Top cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất và Top ngành – cổ phiếu khối ngoại mua/bán ròng nhiều nhất.

hiệu suất giao dịch nhiều NHẤT

Tăng/Giảm mạnh 1 trong 14 ngày qua:

VGS, BSI, VIG, NKG, HAH, AGR, HSG, HHV, QCG, GIL, TAR

Mã CKNgành% Tăng
VGSKim loại công nghiệp40.9%
BSIChứng khoán39.8%
VIGChứng khoán31.7%
NKGKim loại công nghiệp24.2%
HAHVận tải, kho bãi23.6%
AGRChứng khoán23%
HSGKim loại công nghiệp21.2%
HHVVận tải, kho bãi21.2%
QCGĐầu tư BĐS20.7%
GILSX thực phẩm18.6%
Top 10 Tăng Mạnh 1
Cổ CKNgành% Giảm
TARSX thực phẩm-3.1%
Top 10 Giảm Mạnh 1

Tăng/giảm mạnh 1 trong tuần qua:

PHR, ORS, VGS, CTD, GIL, VHC, DXG, FRT, AGR, DGC, TAR, FCN, GEX, AAS, VCG, QCG, VPB, LCG, BSR, VIX

Mã CKNgành% Tăng
PHRHóa chất8%
ORSChứng khoán7.9%
VGSKim loại công nghiệp7.8%
CTDXây dựng7.8%
GILSX thực phẩm7.7%
VHCSX thực phẩm6.3%
DXGĐầu tư BĐS6%
FRTBán lẻ5.7%
AGRChứng khoán5.7%
DGCHóa chất5.6%
Top 10 Tăng Mạnh 1
Mã CKNgành% Giảm
TARSX thực phẩm-6.5%
FCNXây dựng-5.5%
GEXHàng tiêu khiển-5.4%
AASChứng khoán-5.3%
VCGXây dựng-3.8%
QCGĐầu tư BĐS-3.4%
VPBNgân hàng-2.4%
LCGXây dựng-2%
BSRSản xuất dầu khí-1.8%
VIXChứng khoán-1.3%
Top 10 Giảm Mạnh 1

chỉ báo thị trường

  • Tỷ lệ cô phiếu trên MA 50: Ngày 20/09/2023 (57.1%), Ngày 19/09/2023 (49.3%)
  • Tỷ lệ cô phiếu trên MA 200: Ngày 20/09/2023 (81.7%), Ngày 19/09/2023 (79.5%)
  • Tỷ lệ cô phiếu giá tăng cao hơn vùng hiện tại: Ngày 20/09/2023 (31.3%), Ngày 19/09/2023 (8.4%)
  • Tỷ lệ cô phiếu giá giảm thấp hơn vùng hiện tại: Ngày 20/09/2023 (0.8%), Ngày 19/09/2023 (11.1%)

top cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất TT

SSI, HPG, NVL, VND, VIC, DXG, VIX, GEX, DIG, KBC

Mã CKGiá% Thay đổiGTGD (Tỷ)
SSI36.450.7%837
HPG28.400.9%755
NVL18.506.9%743
VND25.252.0%645
VIC53.503.5%631
DXG23.104.3%545
VIX19.755.1%523
GEX24.501.2%473
DIG28.303.3%467
KBC36.152.8%387
Top 10 Cổ phiếu

top ngành có thanh khoản tốt nhất TT

Ngành% Thay đổiGTGD (Tỷ)
Đầu tư BĐS2.94726
Chứng khoán2.33500
Ngân hàng0.52813
Xây dựng1.71610
SX thực phẩm0.41447
Kim loại công nghiệp0.91176
Hóa chất2.51021
Vận tải, kho bãi1.9891
Top 8 ngành có thanh khoản lớn 1

Top ngành có nước ngoài mua/bán ròng nhiều nhất tt

NgànhNN Mua (Tỷ)NN Bán (Tỷ)
Đầu tư BĐS196
Chứng khoán95
Vận tải, kho bãi28
Phần cứng, thiết bị25
Kim loại công nghiệp-200
Hàng tiêu khiển-137
Ngân hàng-78
SX thực phẩm-76
Top 8 ngành NN mua/bán ròng

top 5 cổ phiếu NN mua ròng

KBC, VIC, VCI, VHM, DGW

Mã CKGiá% Thay đổiMua (Tỷ)
KBC36.152.8%69
VIC53.503.5%48
VCI49.804.8%41
VHM50.702.7%29
DGW62.603.8%26

top 5 cổ phiếu nn bán ròng

HPG, MWG, GVR, VNM, GEX

Mã CKGiá% Thay đổiBán (Tỷ)
HPG28.400.9%180
MWG55.800.5%100
GVR23.103.6%48
VNM78.30-0.8%38
GEX24.501.2%37

               Là người đầu tiên bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *