Press "Enter" to skip to content
Tổng quan thị trường chứng khoán ngày 12-09-2023

Tổng quan thị trường chứng khoán ngày 12-09-2023

Tổng quan thị trường chứng khoán ngày 12-09-2023: Các chỉ báo thị trường, hiệu suất giao dịch nhiều nhất, Top cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất và Top ngành – cổ phiếu khối ngoại mua/bán ròng nhiều nhất.

hiệu suất giao dịch nhiều NHẤT

Tăng/Giảm mạnh 1 trong 14 ngày qua:

BSI, MBS, DGC, SHS, PDR, DGW, HAH, HCM, VIX, VCI, VIC, VHM

Mã CKNgành% Tăng
BSIChứng khoán37.7%
MBSChứng khoán32.8%
DGCHóa chất31.7%
SHSChứng khoán31.4%
PDRĐầu tư BĐS & DV28.3%
DGWPhần cứng, thiết bị27.7%
HAHVận tải, kho bãi26.7%
HCMChứng khoán25.8%
VIXChứng khoán25.6%
VCIChứng khoán25%
Top 10 Tăng Mạnh 1
Cổ CKNgành% Giảm
VICĐầu tư BĐS & DV-8.4%
VHMĐầu tư BĐS & DV-4.5%
Top 10 Giảm Mạnh 1

Tăng/giảm mạnh 1 trong tuần qua:

BSI, MBS, SHS, OCB, NKG, HSG, VCI, DCM, DPM, HAH, VHM, VIC, KDH, HAG, TPB, VRE, NVL, MSB, NLG, STB

Mã CKNgành% Tăng
BSIChứng khoán13.5%
MBSChứng khoán13.2%
SHSChứng khoán11.4%
OCBNgân hàng10%
NKGKim loại công nghiệp9.8%
HSGKim loại công nghiệp9.5%
VCIChứng khoán8.6%
DCMHóa chất8.5%
DPMHóa chất7.6%
HAHVận tải, kho bãi7.4%
Top 10 Tăng Mạnh 1
Mã CKNgành% Giảm
VHMĐầu tư BĐS & DV-3.3%
VICĐầu tư BĐS & DV-3.2%
KDHĐầu tư BĐS & DV-3%
HAGĐầu tư BĐS & DV-2.5%
TPBNgân hàng-2.3%
VREĐầu tư BĐS & DV-2.2%
NVLĐầu tư BĐS & DV-2.1%
MSBNgân hàng-2%
NLGXây dựng & VLXD-1.8%
STBNgân hàng-1.1%
Top 10 Giảm Mạnh 1

chỉ báo thị trường

  • Tỷ lệ cô phiếu trên MA 50: Ngày 12/09/2023 (63.7%), Ngày 11/09/2023 (62.4%)
  • Tỷ lệ cô phiếu trên MA 200: Ngày 12/09/2023 (84%), Ngày 11/09/2023 (83.7%)
  • Tỷ lệ cô phiếu giá tăng cao hơn vùng hiện tại: Ngày 12/09/2023 (2.1%), Ngày 11/09/2023 (2.1%)
  • Tỷ lệ cô phiếu giá giảm thấp hơn vùng hiện tại: Ngày 12/09/2023 (3.7%), Ngày 11/09/2023 (21.9%)

top cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất TT

SSI, NVL, VIC, VND, VIX, DIG, HPG, SHS, GEX, PDR

Mã CKGiá% Thay đổiGTGD (Tỷ)
SSI35.806.9%1,329
NVL20.952.2%1,198
VIC60.302.0%909
VND25.006.8%880
VIX20.606.7%786
DIG28.954.1%699
HPG28.752.7%650
SHS20.509.0%558
GEX25.253.9%514
PDR26.306.5%487
Top 10 Cổ phiếu

top ngành có thanh khoản tốt nhất TT

Ngành% Thay đổiGTGD (Tỷ)
Đầu tư BĐS & DV1.95995
Chứng khoán5.95176
Ngân hàng1.52931
Xây dựng & VLXD1.11998
Kim loại công nghiệp2.41333
SX thực phẩm0.61023
Hóa chất2.1962
Hàng tiêu khiển2.7782
Top 8 ngành có thanh khoản lớn 1

Top ngành có nước ngoài mua/bán ròng nhiều nhất tt

NgànhNN Mua (Tỷ)NN Bán (Tỷ)
Chứng khoán183
Xây dựng & VLXD21
SX thực phẩm19
Kim loại công nghiệp18
Đầu tư BĐS & DV-45
Ga, nước & DV khác-20
Phần cứng, thiết bị-16
Ngân hàng-14
Top 8 ngành NN mua/bán ròng

top 5 cổ phiếu NN mua ròng

PDR, SSI, VIX, VCB, VHM

Mã CKGiá% Thay đổiMua (Tỷ)
PDR26.306.5%75
SSI35.806.9%74
VIX20.606.7%64
VCB89.901.6%61
VHM53.501.9%45

top 5 cổ phiếu nn bán ròng

VIC, KBC, STB, VPB, SHB

Mã CKGiá% Thay đổiBán (Tỷ)
VIC60.302.0%87
KBC35.002.6%75
STB32.352.4%54
VPB22.301.8%27
SHB12.552.0%25

               Là người đầu tiên bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *