Press "Enter" to skip to content

8 Trích Dẫn Hay Của Jesse Livermore (tiếp theo)

Last updated on 31 Tháng Mười Hai, 2022

Big movements take time to develop.

Jesse Livermore

Tăng giá mạnh cần thời gian phát triển xây dựng nền tảng.

Buy rising stocks and sell falling stocks.

Jesse Livermore

Mua cổ phiếu tăng giá và bán cổ phiếu giảm giá.

Careful timing is essential, impatience is costly.

Jesse Livermore

Định thời gian là điều cần thiết, thiếu kiên nhẫn là tốn chi phí.

Continue with trades that show you a profit, end trades that show a loss.

Jesse Livermore

Tiếp tục giữ các giao dịch có lợi nhuận, kết thúc các giao dịch thua lỗ.

Cut your losses quickly, without hesitation. Don’t waste time.

Jesse Livermore

Cắt lỗ của bạn một cách nhanh chóng, không do dự. Đừng lãng phí thời gian.

Do not trade every day of every year.

Jesse Livermore

Không giao dịch hàng ngày hàng năm.

Don’t become an involuntary investor by holding onto stocks whose price has fallen.

Jesse Livermore

Đừng trở thành một nhà đầu tư không tự nguyện bằng cách nắm giữ những cổ phiếu liên tục giảm giá.

Don’t take action with a trade until the market, itself, confirms your opinion. Being a little late in a trade is insurance that your opinion is correct. In other words, don’t be an impatient trader.

Jesse Livermore

Đừng hành động với một giao dịch cho đến khi chính thị trường xác nhận ý kiến ​​của bạn. Trễ một chút trong giao dịch là bảo đảm rằng ý kiến ​​của bạn là đúng. Nói cách khác, đừng là một nhà giao dịch thiếu kiên nhẫn.

               Là người đầu tiên bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *