Press "Enter" to skip to content

Tổng quan thị trường chứng khoán ngày 19-01 nghỉ Tết 2023

Tổng quan thị trường chứng khoán ngày 19-01-2023: Các chỉ báo thị trường, hiệu suất giao dịch nhiều nhất, Top cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất và Top ngành – cổ phiếu khối ngoại mua/bán ròng nhiều nhất.

hiệu suất giao dịch nhiều NHẤT

Tăng/Giảm mạnh 1 trong 14 ngày qua:

KSB, HHV, ANV, LCG, DPG, PC1, VCI, VCG, NKG, IDC, NLG, NVL, VPI, KDC, PVT, DPM

Mã CKNgành% Tăng
KSBKhai khoáng42.3%
HHVVận tải, kho bãi40.8%
ANVSX thực phẩm37.9%
LCGXây dựng & VLXD32.9%
DPGXây dựng & VLXD29.7%
PC1Xây dựng & VLXD28.8%
VCIChứng khoán28.5%
VCGXây dựng & VLXD27.3%
NKGKim loại công nghiệp26.5%
IDCĐầu tư BĐS & DV26.2%
Top 10 Tăng Mạnh 1
Cổ CKNgành% Giảm
NLGXây dựng & VLXD-4.5%
NVLĐầu tư BĐS & DV-4.1%
VPIĐầu tư BĐS & DV-3.8%
KDCSX thực phẩm-3.4%
PVTVận tải, kho bãi-1.8%
DPMHóa chất-1.7%
Top 10 Giảm Mạnh 1

Tăng/giảm mạnh 1 trong tuần qua:

DPG, HHV, VND, CEO, IDJ, FTS, HAH, VCI, ASM, L14, NVL, PDR, KBC, VPI, HPX

Mã CKNgành% Tăng
DPGXây dựng & VLXD17.2%
HHVVận tải, kho bãi14.5%
VNDChứng khoán13.9%
CEOĐầu tư BĐS & DV13.5%
IDJĐầu tư BĐS & DV13.4%
FTSChứng khoán13%
HAHVận tải, kho bãi12.1%
VCIChứng khoán11.7%
ASMĐầu tư BĐS & DV11%
L14Xây dựng & VLXD10.3%
Top 10 Tăng Mạnh 1
Mã CKNgành% Giảm
NVLĐầu tư BĐS & DV-6%
PDRĐầu tư BĐS & DV-3.4%
KBCĐầu tư BĐS & DV-0.8%
VPIĐầu tư BĐS & DV-0.7%
HPXĐầu tư BĐS & DV0%
Top 10 Giảm Mạnh 1

chỉ báo thị trường

  • Tỷ lệ cô phiếu trên MA 50: Ngày 19/01/2023 (83%), Ngày 18/01/2023 (81.7%)
  • Tỷ lệ cô phiếu trên MA 200: Ngày 19/01/2023 (21%), Ngày 18/01/2023 (19.6%)
  • Tỷ lệ cô phiếu giá tăng cao hơn vùng hiện tại: Ngày 19/01/2023 (20.5%), Ngày 18/01/2023 (25.9%)
  • Tỷ lệ cô phiếu giá giảm thấp hơn vùng hiện tại: Ngày 19/01/2023 (0%), Ngày 18/01/2023 (0.9%)

top cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất TT

HPG, SSI, VND, VPB, STB, TPB, SHB, HSG, MBB, VNM

Mã CKGiá% Thay đổiGTGD (Tỷ)
HPG21.15-2.5%929
SSI21.203.2%561
VND16.753.7%505
VPB19.50-0.8%358
STB26.800%323
TPB24.001.7%323
SHB11.150.5%255
HSG14.550%235
MBB19.600.3%217
VNM81.300%214
Top 10 Cổ phiếu

top ngành có thanh khoản tốt nhất TT

Ngành% Thay đổiGTGD (Tỷ)
Ngân hàng1.42616
Đầu tư BĐS & DV0.31919
Chứng khoán2.21781
Kim loại công nghiệp-21381
SX thực phẩm0.8787
Xây dựng & VLXD0.6749
Hóa chất1415
Vận tải, kho bãi0354
Top 8 ngành có thanh khoản lớn 1

Top ngành có nước ngoài mua/bán ròng nhiều nhất tt

NgànhNN Mua (Tỷ)NN Bán (Tỷ)
Ngân hàng243
Chứng khoán225
Đầu tư BĐS & DV180
SX thực phẩm95
Hóa chất-29
Kim loại công nghiệp-24
Đồ dùng cá nhân-19
Ga, nước & DV khác-1
Top 8 ngành NN mua/bán ròng

top 5 cổ phiếu NN mua ròng

SSI, VIC, CTG, VND, VCB

Mã CKGiá% Thay đổiMua (Tỷ)
SSI21.203.2%123
VIC57.401.2%74
CTG31.101.1%72
VND16.753.7%67
VCB93.003.3%63

top 5 cổ phiếu nn bán ròng

HPG, DGC, PNJ, KBC, DCM

Mã CKGiá% Thay đổiBán (Tỷ)
HPG21.15-2.5%33
DGC59.901.2%31
PNJ88.900.5%22
KBC25.20-1.0%19
DCM26.700.6%14

               Là người đầu tiên bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *