Press "Enter" to skip to content

Độ rộng thị trường ngày 3 Tháng Một, 2023

Độ rộng thị trường ngày 3 Tháng Một, 2023: Các chỉ báo thị trường, hiệu suất giao dịch nhiều nhất, Top cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất và Top ngành – cổ phiếu khối ngoại mua/bán ròng nhiều nhất.

hiệu suất giao dịch nhiều NHẤT

Tăng/Giảm mạnh 1 trong 14 ngày qua:

KSB, BAF, KBC, FCN, PVT, PVD, VPB, EIB, SSB, LCG, HPX, NVL, HBC, VGC, DIG, GEX, CEO, IDC, FTS, DBC

Mã CKNgành% Tăng
KSBKhai khoáng16.3%
BAFSX thực phẩm12.2%
KBCĐầu tư BĐS & DV9.8%
FCNXây dựng & VLXD9.8%
PVTVận tải, kho bãi9.3%
PVDPhân phối dầu khí9.1%
VPBNgân hàng8.2%
EIBNgân hàng7.5%
SSBNgân hàng7.4%
LCGXây dựng & VLXD6.8%
Top 10 Tăng Mạnh 1
Cổ CKNgành% Giảm
HPXĐầu tư BĐS & DV-29.4%
NVLĐầu tư BĐS & DV-19.5%
HBCXây dựng & VLXD-17.8%
VGCXây dựng & VLXD-17.7%
DIGĐầu tư BĐS & DV-17.1%
GEXHàng tiêu khiển-16.7%
CEOĐầu tư BĐS & DV-16.3%
IDCĐầu tư BĐS & DV-8.5%
FTSChứng khoán-8.2%
DBCSX thực phẩm-8.2%
Top 10 Giảm Mạnh 1

Tăng/giảm mạnh 1 trong tuần qua:

L14, KBC, HHV, PDR, KSB, HAG, HAH, VCG, IDI, SHS, SAB

Mã CKNgành% Tăng
L14Xây dựng & VLXD40%
KBCĐầu tư BĐS & DV23.5%
HHVVận tải, kho bãi19.8%
PDRĐầu tư BĐS & DV19.8%
KSBKhai khoáng19%
HAGĐầu tư BĐS & DV18.2%
HAHVận tải, kho bãi17.3%
VCGXây dựng & VLXD16.8%
IDISX thực phẩm15.9%
SHSChứng khoán15%
Top 10 Tăng Mạnh 1
Mã CKNgành% Giảm
SABĐồ uống-2.3%
Top 10 Giảm Mạnh 1

chỉ báo thị trường

  • Tỷ lệ cô phiếu trên MA 50: Ngày 03/01/2023 (72.8%), Ngày 30/12/2022 (44.5%)
  • Tỷ lệ cô phiếu trên MA 200: Ngày 03/01/2023 (15.6%), Ngày 30/12/2022 (12.7%)
  • Tỷ lệ cô phiếu giá tăng cao hơn vùng hiện tại: Ngày 03/01/2023 (43.9%), Ngày 30/12/2022 (6.9%)
  • Tỷ lệ cô phiếu giá giảm thấp hơn vùng hiện tại: Ngày 03/01/2023 (0.6%), Ngày 30/12/2022 (0.6%)

top cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất TT

HPG, STB, VPB, SSI, VND, HAG, SHS, PDR, NVL, GEX

Mã CKGiá% Thay đổiGTGD (Tỷ)
HPG19.256.9%539
STB23.504.4%382
VPB18.503.4%375
SSI18.906.8%341
VND14.406.7%296
HAG9.493.6%226
SHS9.209.5%218
PDR14.557.0%216
NVL14.654.6%179
GEX13.256.9%165
Top 10 Cổ phiếu

top ngành có thanh khoản tốt nhất TT

Ngành% Thay đổiGTGD (Tỷ)
Đầu tư BĐS & DV4.11975
Ngân hàng3.81848
Chứng khoán5.91311
Xây dựng & VLXD3.1877
Kim loại công nghiệp6.4789
SX thực phẩm2.2635
Hóa chất3.1390
Vận tải, kho bãi-0.7255
Top 8 ngành có thanh khoản lớn 1

Top ngành có nước ngoài mua/bán ròng nhiều nhất tt

NgànhNN Mua (Tỷ)NN Bán (Tỷ)
Đầu tư BĐS & DV118
Kim loại công nghiệp71
SX thực phẩm62
Chứng khoán59
Hóa chất-72
Xây dựng & VLXD-31
Ngân hàng-19
Bán lẻ chung-18
Top 8 ngành NN mua/bán ròng

top 5 cổ phiếu NN mua ròng

HPG, VNM, MSN, VIC, VHM

Mã CKGiá% Thay đổiMua (Tỷ)
HPG19.256.9%67
VNM78.503.2%46
MSN96.003.2%37
VIC56.805.6%28
VHM49.402.9%25

top 5 cổ phiếu nn bán ròng

DPM, VHC, STB, DGC, PTB

Mã CKGiá% Thay đổiBán (Tỷ)
DPM43.551.4%41
VHC72.003.2%32
STB23.504.4%29
DGC59.701.4%27
PTB41.754.4%20

               Là người đầu tiên bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *