Press "Enter" to skip to content

Độ rộng thị trường ngày 21 Tháng Mười Hai, 2022

Độ rộng thị trường ngày 21 Tháng Mười Hai, 2022: Các chỉ báo thị trường, hiệu suất giao dịch nhiều nhất, Top cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất và Top ngành – cổ phiếu khối ngoại mua/bán ròng nhiều nhất.

hiệu suất giao dịch nhiều NHẤT

Tăng/Giảm mạnh 1 trong 14 ngày qua:

EIB, STB, NKG, TCM, PVD, HSG, VND, PC1, NLG, DPM

Mã CKNgành% Tăng
EIBNgân hàng37.1%
STBNgân hàng20.8%
NKGKim loại công nghiệp17.4%
TCMĐồ dùng cá nhân16.1%
PVDPhân phối dầu khí15%
HSGKim loại công nghiệp14.3%
VNDChứng khoán12.7%
PC1Xây dựng & VLXD12.1%
NLGXây dựng & VLXD11.9%
DPMHóa chất11.7%
Top 10 Tăng Mạnh 1
Cổ CKNgành% Giảm
Top 10 Giảm Mạnh 1

Tăng/giảm mạnh 1 trong tuần qua:

SBT, NKG, EIB, HSG, VPB, STB, SSB, FPT, NLG, LCG, IDI, VND, LPB, TCB, VCI, SHS, HCM, HPG, ACB

Mã CKNgành% Tăng
SBTSX thực phẩm6.6%
NKGKim loại công nghiệp6.2%
EIBNgân hàng5.9%
HSGKim loại công nghiệp4%
VPBNgân hàng3.5%
STBNgân hàng1.3%
SSBNgân hàng1.3%
FPTPhần mềm1.2%
NLGXây dựng & VLXD0%
Top 10 Tăng Mạnh 1
Mã CKNgành% Giảm
LCGXây dựng & VLXD-10.9%
IDISX thực phẩm-9%
VNDChứng khoán-6.1%
LPBNgân hàng-4.2%
TCBNgân hàng-3.8%
VCIChứng khoán-3.2%
SHSChứng khoán-3.2%
HCMChứng khoán-2%
HPGKim loại công nghiệp-1.6%
ACBNgân hàng-1.5%
Top 10 Giảm Mạnh 1

chỉ báo thị trường

  • Tỷ lệ cô phiếu trên MA 50: Ngày 21/12/2022 (47.9%), Ngày 20/12/2022 (55.9%)
  • Tỷ lệ cô phiếu trên MA 200: Ngày 21/12/2022 (10.6%), Ngày 20/12/2022 (12.8%)
  • Tỷ lệ cô phiếu giá tăng cao hơn vùng hiện tại: Ngày 21/12/2022 (0%), Ngày 20/12/2022 (0.5%)
  • Tỷ lệ cô phiếu giá giảm thấp hơn vùng hiện tại: Ngày 21/12/2022 (18.1%), Ngày 20/12/2022 (18.1%)

top cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất TT

STB, VND, HPG, NVL, SSI, VPB, GEX, DIG, HSG, VCI

Mã CKGiá% Thay đổiGTGD (Tỷ)
STB23.554.9%835
VND14.65-3.6%554
HPG18.90-0.5%524
NVL15.20-6.7%522
SSI19.30-2.5%510
VPB17.652.0%362
GEX13.35-7.0%302
DIG15.60-6.9%281
HSG13.15-4.0%265
VCI25.50-1.5%263
Top 10 Cổ phiếu

top ngành có thanh khoản tốt nhất TT

Ngành% Thay đổiGTGD (Tỷ)
Đầu tư BĐS & DV-12677
Ngân hàng0.12434
Chứng khoán-2.72047
Kim loại công nghiệp-11012
SX thực phẩm0.8987
Xây dựng & VLXD-0.9750
Hàng tiêu khiển-1.2397
Hóa chất-1.4349
Top 8 ngành có thanh khoản lớn 1

Top ngành có nước ngoài mua/bán ròng nhiều nhất tt

NgànhNN Mua (Tỷ)NN Bán (Tỷ)
Ngân hàng1295
SX thực phẩm107
Đầu tư BĐS & DV90
Chứng khoán51
Lâm nghiệp & giấy-2
Tài chính tổng hợp-1
Ga, nước & DV khác-1
Ôtô và linh kiện-1
Top 8 ngành NN mua/bán ròng

top 5 cổ phiếu NN mua ròng

EIB, HPG, NVL, SHB, SBT

Mã CKGiá% Thay đổiMua (Tỷ)
EIB28.801.1%1,254
HPG18.90-0.5%54
NVL15.20-6.7%44
SHB10.45-0.9%44
SBT14.557.0%40

top 5 cổ phiếu nn bán ròng

STB, VIC, NKG, VRE, GAS

Mã CKGiá% Thay đổiBán (Tỷ)
STB23.554.9%29
VIC54.90-1.8%10
NKG13.80-5.8%10
VRE26.001.0%6
GAS103.50-1.2%5

               Là người đầu tiên bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *