Press "Enter" to skip to content

Độ rộng thị trường ngày 15 Tháng Mười Hai, 2022

Độ rộng thị trường ngày 15 Tháng Mười Hai, 2022: Các chỉ báo thị trường, hiệu suất giao dịch nhiều nhất, Top cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất và Top ngành – cổ phiếu khối ngoại mua/bán ròng nhiều nhất.

hiệu suất giao dịch nhiều NHẤT

Tăng/Giảm mạnh 1 trong 14 ngày qua:

CEO, L14, DXG, LCG, VND, DIG, HBC, DGC, VGC, IDI, BID

Mã CKNgành% Tăng
CEOĐầu tư BĐS & DV66.7%
L14Xây dựng & VLXD46.8%
DXGĐầu tư BĐS & DV43.1%
LCGXây dựng & VLXD41.4%
VNDChứng khoán41.3%
DIGĐầu tư BĐS & DV40%
HBCXây dựng & VLXD35.9%
DGCHóa chất35.3%
VGCXây dựng & VLXD34.7%
IDISX thực phẩm34.7%
Top 10 Tăng Mạnh 1
Cổ CKNgành% Giảm
BIDNgân hàng-2.5%
Top 10 Giảm Mạnh 1

Tăng/giảm mạnh 1 trong tuần qua:

SZC, LCG, TCM, HBC, IDI, VCG, DXG, HDG, PAN, VGC, L14, IDJ, HUT, MSB, LPB, KBC, SSI, MBS, GEX, PVS

Mã CKNgành% Tăng
SZCXây dựng & VLXD16.2%
LCGXây dựng & VLXD14.2%
TCMĐồ dùng cá nhân9.8%
HBCXây dựng & VLXD8.7%
IDISX thực phẩm8.7%
VCGXây dựng & VLXD8.6%
DXGĐầu tư BĐS & DV7.9%
HDGĐầu tư BĐS & DV7.9%
PANSX thực phẩm7.7%
VGCXây dựng & VLXD7.6%
Top 10 Tăng Mạnh 1
Mã CKNgành% Giảm
L14Xây dựng & VLXD-15.2%
IDJĐầu tư BĐS & DV-8.7%
HUTXây dựng & VLXD-6.1%
MSBNgân hàng-3.7%
LPBNgân hàng-3.3%
KBCĐầu tư BĐS & DV-1.9%
SSIChứng khoán-1.5%
MBSChứng khoán-1.4%
GEXHàng tiêu khiển-1.2%
PVSPhân phối dầu khí-0.9%
Top 10 Giảm Mạnh 1

chỉ báo thị trường

  • Tỷ lệ cô phiếu trên MA 50: Ngày 15/12/2022 (70%), Ngày 14/12/2022 (65.6%)
  • Tỷ lệ cô phiếu trên MA 200: Ngày 15/12/2022 (15.6%), Ngày 14/12/2022 (13.3%)
  • Tỷ lệ cô phiếu giá tăng cao hơn vùng hiện tại: Ngày 15/12/2022 (5%), Ngày 14/12/2022 (6.7%)
  • Tỷ lệ cô phiếu giá giảm thấp hơn vùng hiện tại: Ngày 15/12/2022 (0%), Ngày 14/12/2022 (0%)

top cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất TT

VPB, STB, VND, MBB, HPG, NVL, SSI, DXG, TPB, DIG

Mã CKGiá% Thay đổiGTGD (Tỷ)
VPB18.206.7%1,215
STB23.250%473
VND15.901.9%462
MBB18.954.4%458
HPG19.350.8%406
NVL17.90-3.2%382
SSI20.250.7%315
DXG15.106.7%313
TPB23.000.9%301
DIG18.202.2%255
Top 10 Cổ phiếu

top ngành có thanh khoản tốt nhất TT

Ngành% Thay đổiGTGD (Tỷ)
Ngân hàng1.53794
Đầu tư BĐS & DV-1.42608
Chứng khoán11622
SX thực phẩm0.6763
Kim loại công nghiệp0.6747
Xây dựng & VLXD-0.2693
Hóa chất0.2400
Hàng tiêu khiển1.1287
Top 8 ngành có thanh khoản lớn 1

Top ngành có nước ngoài mua/bán ròng nhiều nhất tt

NgànhNN Mua (Tỷ)NN Bán (Tỷ)
Chứng khoán194
Đầu tư BĐS & DV113
Kim loại công nghiệp42
Hóa chất33
SX thực phẩm-79
Ngân hàng-33
Ga, nước & DV khác-24
Đồ uống-6
Top 8 ngành NN mua/bán ròng

top 5 cổ phiếu NN mua ròng

VND, DXG, HPG, HCM, CTG

Mã CKGiá% Thay đổiMua (Tỷ)
VND15.901.9%90
DXG15.106.7%48
HPG19.350.8%40
HCM23.453.8%40
CTG28.251.3%40

top 5 cổ phiếu nn bán ròng

VNM, GAS, EIB, PVS, HDB

Mã CKGiá% Thay đổiBán (Tỷ)
VNM77.600.1%79
GAS106.30-1.1%27
EIB28.002.9%20
PVS23.30-0.4%18
HDB16.751.8%17

               Là người đầu tiên bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *