Press "Enter" to skip to content

Độ rộng thị trường ngày 12 Tháng Mười Hai, 2022

Độ rộng thị trường ngày 12 Tháng Mười Hai, 2022: Các chỉ báo thị trường, hiệu suất giao dịch nhiều nhất, Top cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất và Top ngành – cổ phiếu khối ngoại mua/bán ròng nhiều nhất.

hiệu suất giao dịch nhiều NHẤT

Tăng/Giảm mạnh 1 trong 14 ngày qua:

L14, CEO, VGC, HBC, IDI, LPB, KBC, DBC, HSG, DXG

Mã CKNgành% Tăng
L14Xây dựng & VLXD111.9%
CEOĐầu tư BĐS & DV69.8%
VGCXây dựng & VLXD43.9%
HBCXây dựng & VLXD40.2%
IDISX thực phẩm36.5%
LPBNgân hàng34%
KBCĐầu tư BĐS & DV31.2%
DBCSX thực phẩm31.2%
HSGKim loại công nghiệp31%
DXGĐầu tư BĐS & DV30.9%
Top 10 Tăng Mạnh 1
Cổ CKNgành% Giảm
Top 10 Giảm Mạnh 1

Tăng/giảm mạnh 1 trong tuần qua:

TCM, HAH, IDI, VGC, VHC, DBC, FRT, DPM, VJC, HBC, SHS, DXG, CEO, HCM, KDH, L14, VIX, HSG, VPB, VCI

Mã CKNgành% Tăng
TCMĐồ dùng cá nhân14.1%
HAHVận tải, kho bãi12.5%
IDISX thực phẩm10.1%
VGCXây dựng & VLXD9.4%
VHCSX thực phẩm6.1%
DBCSX thực phẩm5.5%
FRTBán lẻ chung5.3%
DPMHóa chất4.8%
VJCDu lịch & giải trí4.2%
HBCXây dựng & VLXD2.8%
Top 10 Tăng Mạnh 1
Mã CKNgành% Giảm
SHSChứng khoán-13.1%
DXGĐầu tư BĐS & DV-11.6%
CEOĐầu tư BĐS & DV-11.6%
HCMChứng khoán-10.9%
KDHĐầu tư BĐS & DV-10.1%
L14Xây dựng & VLXD-9.2%
VIXChứng khoán-8.5%
HSGKim loại công nghiệp-8.4%
VPBNgân hàng-8.3%
VCIChứng khoán-8%
Top 10 Giảm Mạnh 1

chỉ báo thị trường

  • Tỷ lệ cô phiếu trên MA 50: Ngày 12/12/2022 (58.4%), Ngày 09/12/2022 (55.3%)
  • Tỷ lệ cô phiếu trên MA 200: Ngày 12/12/2022 (12.1%), Ngày 09/12/2022 (12.6%)
  • Tỷ lệ cô phiếu giá tăng cao hơn vùng hiện tại: Ngày 12/12/2022 (3.2%), Ngày 09/12/2022 (2.1%)
  • Tỷ lệ cô phiếu giá giảm thấp hơn vùng hiện tại: Ngày 12/12/2022 (6.3%), Ngày 09/12/2022 (1.1%)

top cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất TT

VND, HPG, SSI, STB, VPB, DIG, GEX, SHB, TPB, VCI

Mã CKGiá% Thay đổiGTGD (Tỷ)
VND14.45-6.8%782
HPG18.60-3.1%666
SSI19.15-5.4%508
STB21.30-4.9%442
VPB16.65-1.5%386
DIG17.75-6.8%370
GEX15.60-2.5%361
SHB10.50-0.9%348
TPB22.901.8%332
VCI24.75-7.0%325
Top 10 Cổ phiếu

top ngành có thanh khoản tốt nhất TT

Ngành% Thay đổiGTGD (Tỷ)
Đầu tư BĐS & DV-5.13166
Ngân hàng-1.52840
Chứng khoán-5.22565
Xây dựng & VLXD-0.31181
Kim loại công nghiệp-3.11057
SX thực phẩm-0.41006
Hóa chất0.1631
Hàng tiêu khiển-1521
Top 8 ngành có thanh khoản lớn 1

Top ngành có nước ngoài mua/bán ròng nhiều nhất tt

NgànhNN Mua (Tỷ)NN Bán (Tỷ)
Hóa chất100
Ngân hàng83
Xây dựng & VLXD61
Bán lẻ chung35
Kim loại công nghiệp-29
Đầu tư BĐS & DV-25
Phần cứng, thiết bị-6
Tài chính tổng hợp-3
Top 8 ngành NN mua/bán ròng

top 5 cổ phiếu NN mua ròng

DGC, SHB, FRT, MSN, STB

Mã CKGiá% Thay đổiMua (Tỷ)
DGC65.002.2%65
SHB10.50-0.9%39
FRT74.000.5%35
MSN97.000%28
STB21.30-4.9%27

top 5 cổ phiếu nn bán ròng

VNM, VRE, VHM, KDH, HPG

Mã CKGiá% Thay đổiBán (Tỷ)
VNM78.50-1.9%40
VRE27.05-6.4%34
VHM50.50-6.7%31
KDH27.95-7.0%29
HPG18.60-3.1%28

Các mã tích lũy đẹp, ứng cư viên breakout

               Là người đầu tiên bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *