Press "Enter" to skip to content

Độ rộng thị trường ngày 5 Tháng Mười Hai, 2022

Độ rộng thị trường ngày 5 Tháng Mười Hai, 2022: Các chỉ báo thị trường, hiệu suất giao dịch nhiều nhất, Top cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất và Top ngành – cổ phiếu khối ngoại mua/bán ròng nhiều nhất.

hiệu suất giao dịch nhiều NHẤT

Tăng/Giảm mạnh 1 trong 14 ngày qua:

CEO, DIG, SHS, NKG, HSG, DXG, NLG, MBS, BCG, HUT, HPX, NVL, PDR, VHC, SAB

Cổ phiếuNgành% Thay đổi
CEOĐầu tư BĐS & DV198.8%
DIGĐầu tư BĐS & DV91.1%
SHSChứng khoán83.3%
NKGKim loại công nghiệp81.1%
HSGKim loại công nghiệp78.9%
DXGĐầu tư BĐS & DV77%
NLGXây dựng & VLXD69.4%
MBSChứng khoán68.9%
BCGTài chính tổng hợp68%
HUTXây dựng & VLXD63.9%
Top 10 Tăng Mạnh 1
Cổ phiếuNgành% Thay đổi
HPXĐầu tư BĐS & DV-51.2%
NVLĐầu tư BĐS & DV-38.9%
PDRĐầu tư BĐS & DV-26.7%
VHCSX thực phẩm-9.9%
SABĐồ uống-3.6%
Top 10 Giảm Mạnh 1

Tăng/giảm mạnh 1 trong tuần qua:

CEO, PDR, DIG, DXG, BCG, HBC, PET, NKG, LCG, HSG, HPX, TCH, HAH, HAG

Cổ phiếuNgành% Thay đổi
CEOĐầu tư BĐS & DV60.3%
PDRĐầu tư BĐS & DV38.8%
DIGĐầu tư BĐS & DV38.8%
DXGĐầu tư BĐS & DV34.2%
BCGTài chính tổng hợp32.9%
HBCXây dựng & VLXD28.8%
PETBán lẻ chung27.8%
NKGKim loại công nghiệp27%
LCGXây dựng & VLXD25.2%
HSGKim loại công nghiệp24.6%
Top 10 Tăng Mạnh 1
Cổ phiếuNgành% Thay đổi
HPXĐầu tư BĐS & DV-7.7%
TCHÔtô và linh kiện-3.2%
HAHVận tải, kho bãi-1.9%
HAGĐầu tư BĐS & DV-0.7%
Top 10 Giảm Mạnh 1

chỉ báo thị trường

  • Tỷ lệ cô phiếu trên MA 50: Ngày 05/12/2022 (56.9%), Ngày 02/12/2022 (52%)
  • Tỷ lệ cô phiếu trên MA 200: Ngày 05/12/2022 (12.7%), Ngày 02/12/2022 (11.3%)
  • Tỷ lệ cô phiếu giá tăng cao hơn vùng hiện tại: Ngày 05/12/2022 (16.7%), Ngày 02/12/2022 (11.8%)
  • Tỷ lệ cô phiếu giá giảm thấp hơn vùng hiện tại: Ngày 05/12/2022 (0.5%), Ngày 02/12/2022 (0%)

top cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất TT

NVL, HPG, STB, VPB, SSI, VND, PDR, SHB, MBB, TPB

Cổ phiếuGiá% Thay đổiGTGD (Tỷ)
NVL22.15-6.9%1,341
HPG20.002.8%930
STB22.307.0%859
VPB18.154.9%788
SSI20.806.9%745
VND14.856.8%645
PDR16.656.7%593
SHB11.250.4%586
MBB19.001.1%379
TPB23.151.5%374
Top 10 Cổ phiếu

top ngành có thanh khoản tốt nhất TT

Ngành% Thay đổiGTGD (Tỷ)
Đầu tư BĐS & DV0.35205
Ngân hàng1.44565
Chứng khoán5.22836
Kim loại công nghiệp31377
Xây dựng & VLXD1.31044
SX thực phẩm1876
Hóa chất1.1760
Hàng tiêu khiển2.2544
Top 8 ngành có thanh khoản lớn 1

Top ngành có nước ngoài mua/bán ròng nhiều nhất tt

NgànhNN Mua (Tỷ)NN Bán (Tỷ)
Đầu tư BĐS & DV251
Ngân hàng221
Chứng khoán194
Kim loại công nghiệp192
Điện-19
Tài chính tổng hợp-4
Hàng gia dụng-1
Đồ dùng cá nhân-1
Top 8 ngành NN mua/bán ròng

top 5 cổ phiếu NN mua ròng

HPG, SSI, VHM, STB, MSN

Cổ phiếuGiá% Thay đổiMua (Tỷ)
HPG20.002.8%185
SSI20.806.9%183
VHM58.301.9%179
STB22.307.0%118
MSN105.001.1%77

top 5 cổ phiếu nn bán ròng

PDR, POW, NKG, DPM, NT2

Cổ phiếuGiá% Thay đổiBán (Tỷ)
PDR16.656.7%93
POW11.50-1.7%11
NKG13.406.8%11
DPM41.05-0.6%9
NT226.60-0.9%7

               Là người đầu tiên bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *